شرکت مهام شرق
دفتر مرکزی

آدرس:
مشهد: بزرگراه شهید کلانتری- بین میدان جهاد و جمهوری اسلامی- شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق

صندوق پستی: 1187-91735

تلفن: 0511-8425001
فکس: 0511-8425002

اطلاعات: شعبه تهران: میدان ونک- خیابان ملاصدرا – شیخ بهایی شمالی – شماره 116 – طبقه چهارم - شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
صندوق پستی: 5616-19395
تلفن :88610347-021
نمابر: 88610346-021