گروه مهام شرق به عنوان يكي از مجموعه هاي پيشرو در ارائه خدمات

نوين صنعت برق، همگام با پيشرفت تكنولوژي هاي توليد برق و نياز روز افزون كشور به استفاده از فناوريهاي نوين در توليد و مصرف انرژي برق اقدام به فعاليت در زمينه فناوريهاي نوين مي نمايد.
اين گروه با دارا بودن سابقه طولاني در اجراي پروژه هاي ملي صنعت برق كشور از جمله پروژه هاي نيروگاهي، پستهاي فشار قوي و اتوماسيون و همچنين با بهره گيري از كارشناسان متخصص و با تجربه در زمينه طراحي، تامين تجهيزات، نصب و تست و راه اندازي مولد انرژيهاي نو و سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان آماده همكاري و ارائه خدمات به متقاضيان و صاحبان صنايع مي باشد.

....................................انرژيهاي نو.........................سيستمهاي مديريت هوشمند ساختمان

 

تماس با واحد فناوريهاي نوين: 8515352- 0511