در این سازمان تحویل محصول و یا ارائه خدمات  بر اساس الزامات و خواسته های مشتری (که به صورت مدون در قرارداد نيز بیان شده است) در دو مرحله انجام میشود:

تحويل موقت:
در تحويل موقت خدمات دوران گارانتي به مدت يك سال به مشتري تعلق مي گيرد.

اهم خدمات گروه مهام شرق در تحويل موقت عبارتند از:

  • رفع موارد و مشكلات تامین کالا، ساختماني، نصب، الكتريكال، مخابراتي با هماهنگي با مدير پروژه مربوطه
  • تامين منابع انساني متخصص
  • تامين كالا و تجهيزات لازم

تحويل دائم :
گروه مهام شرق تا مدتها پس از تحويل دائم پروژه‌ها، نسبت به ارائه خدمات مهندسي و رفع اشكالات پروژه ها با مشتريان خود همكاري لازم را به عمل می آورد.

اهم خدمات گروه مهام شرق در تحويل دائم عبارتند از:

  • تامين كالاهاي مختلف (رله ها، انواع تابلوها، تجهيزات فشار قوي و ...)
  • ارائه خدمات تعمیر و نگهداري
  • ارائه آموزش های مربوطه به نصب، راه اندازي و بهره برداري
  • تامين قطعات يدكي (Spare Part )
  • ارائه خدمات سوپروايزري به منظور نظارت، مديريت و آموزش