نام قرارداد: احداث یکدستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت شهرک صنعتی صفادشت

کارفرما: شهرداری صفادشت

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع