loading

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور

تصفیه شیمیایی آنلاین روغن ترانسفورماتور

فرایند حذف مواد اسیدی ، قطبی ، الکل و استرها از روغن با مواد جاذب احیاپذیر برای اولین بار در کشور توسط شرکت پویا پژوهش آروید پاژ عضو گروه مهام شرق در جهت جلوگیری از واردات بی رویه روغن در شرایط تحریم مطرح گردید. ترانسفورماتور مهم ترین و گران ترین تجهیز در سیستم های قدرت محسوب می شود . خروج ترانسفورماتور از مدار در اثر بروز عیب باعث بروز خسارات جبران ناپذیری خواهد شد .

خانهدرباره ماتماس با ما