نام قرارداد: تهيه مصالح و اجراي عمليات ساختماني , نصب , آزمايش و راه اندازي احداث پست 400/132/20 کيلولت جاجرم

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع