نام قرارداد: خريد دو دستگاه پست 63/20 کيلوولت سيار (ق 82/383) طراحي، تهيه، بارگيري، و حمل يكدستگاه كانكس جهت پست 63/20 كيلوولت دشتياري (ق 84/84 )، اجراي عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع