درباره شرکت پویا پژوهش آروید پاژ

شرکت پويا پژوهش آرويد پاژ متشکل از افراد متخصص در حوزه روغن ترانسفورماتور از سال 1376 در قالب مجموعه گروه مهام شرق مشغول فعاليت بوده است که از سال 1394 به صورت مستقل آغاز به کار نموده است.

اهم زمينه هاي فعاليت شرکت به شرح زير مي باشد:

  • ساخت تجهيزات، تحقيق و توسعه
  • تصفيه شيميايي روغن
  • آزمايشگاه کنترل کيفي روغن
  • دستگاه تصفيه شيميايي آنلاين تمام اتوماتيک روغن ترانسفورماتور
  • دستگاه خشک سازي آنلاي ترانسفورماتور
  • دستگاه پرتابل سنجش پارامترهاي گاز عايقي
  • طراحي نرم افزار عمر سنجي و پايش ترانسفورماتورهاي قدرت
  • توليد مواد جاذب تصفيه شيميايي روغن