نام قرارداد: عمليات جمع آوري ، حمل ، نصب و راه اندازي پست موبيل در پست 132/20 کيلوولت سبزوار 2

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع