نام قرارداد: عمليات نصب و تست و راه اندازي يک دستگاه پست موبيل 132/20 کيلوولت غدير – مشهد

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع