احداث پست‌های کمپکت

در حوزه توزيع برق مدرن، تقاضا براي راه‌حل‌هاي کارآمد روز به روز در حال افزايش است. در گروه مهام شرق ما به راه‌حل‌هاي نوآورانه پيشگام براي رفع اين نيازهاي در حال تحول افتخار مي‌کنيم. در ميان محصولات پرچمدار ما، احداق پست‌هاي کمپکت، گواهي بر تعهد ما به برتري در حوزه توزيع برق است.