کاتالیست

شرکت پویا پژوهش آروید پاژ با سالها تحقیقات علمی مستمر و بهره مهندی از توان متخصصان ، دارا بودن نیروی متخصص علمی و تحقیقاتی ، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و تدوین دانش فنی تولید ؛ مجهز به ساخت نانو جاذب فعال تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور با استفاده از منابع معادن داخلی با کیفیت و خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی منحصر به فرد با سطح ویژه مطلوب ، استحکام بالا و دارای خاصیت احیا پذیری جهت استفاده در صدها سیکل تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور بدون تغییر در خواص و عدم هدر رفتروغن به دلیل جذب اندک می باشد .