loading

واحد پایانه کنترل از راه دور (RTU)

واحد پایانه کنترل از راه دور (RTU)

واحد پایانه کنترل از راه دور (RTU)

RTU به منظور اندازه گیری و مدیریت ایستگاههای راه دور طراحی و تولید گردید که با نصب بر روی تمامی نیروگاههای کشور و بخشهایی از شرکت نفت، گاز، کانالها و مخازن آب و فاضلاب، مترو و … نصب و باعث افزایش بهره وری در کل آن سیستم می شود.

دسته:
خانهدرباره ماتماس با ما